• LAR VÆRE: Fordi det er så vanskelig å finne ut hvilke strekninger hun kan reise med buss, reiser Ingvild Roald nesten aldri med buss i Bergen. Hun savner informasjon om hvilke bussholdeplasser som er tilrettelagt for funksjonshemmede. FOTO: ØRJAN DEISZ

Vet ikke hvor hun kan ta bussen

Verken Skyss sin nettside eller kundeservice kunne fortelle Ingvild Roald hvilke busstopp i Bergen som er tilrettelagt for funksjonshemmede.