Bil forlatt i Mundalsbergtunnelen

Vegtrafikksentralen stengte tunnelen.