Avviser frisone

Patruljene i parken må prioritere. Men det er ingen grunn til å tro at åpenlys narkobruk ikke kan slås ned på.