Vil få flere innvandrere til å gi blod

Blodbankene jobber for at flere innvandrere skal bli blodgivere.