• GRÜNDER: Christine Lind Furnes tror en tøff oppvekst gir henne fordeler som voksen. Ikke alle barnevernsbarn klarer seg like bra. FOTO: ØRJAN DEISZ

- Fordelen med min fortid er at jeg aldri har hatt noe å tape

Det går jevnt over dårligere med barnevernsbarn i voksenlivet sammenlignet med andre. Men får de noen ekstra år på seg, har de sterk fremgang.