• HANDLETUR: John-Arne Wikholm fra Sartor maskin henter sprengstoff flere ganger i uken. Både sjåfør og bil må være godkjent for transporten før varene kan leveres ut. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Har 14 tonn sprengstoff i lasten

Sprengstoff-leverandøren Orica har skjerpet sikkerhetstiltakene etter terrorangrepet 22. juli.