- Går her med livet som innsats

I over to år har veien manglet fortau. Nå lover kommunen å se på saken.