• ILLEGALT MARKED: I første halvår utførte ambulansene 1546 oppdrag hvor rus var hovedproblem. Noen av rusmidlene er opprinnelig rusmedisin som kjøpes av rusavhengige på det illegale markedet. Her fra en utrykning i Vågsbunnen i august. FOTO: ODD NERBØ

Kan selge LAR-medisiner for flere tusen kroner i uken

LAR-pasienter kan selge rusmedisiner for flere tusen kroner i uken på det illegale markedet.