Så skjedde det igjen. Bergenserne ble tatt på sengen av Kong Vinter. Særlig tirsdag var det mange som hadde problemer med å holde seg på veien i Hordaland.

Mange var også frustrerte over at det tok lang tid før den isglatte veibanen ryddet for snø, is og slaps. Hvem har ansvaret, egentlig?

Det er todelt. Statens vegvesen skal ta hånd om riks— og fylkesveier, til sammen nesten 800 kilometer med asfalt. Kommunen har ansvaret for de mindre, kommunale veiene. De utgjør ytterligere 630 kilometer. I tillegg kommer alle sykkelveier, gangveier, trappetrinn og så videre.

Da må det prioriteres.

— Gjennomsnittsfart for brøyting er 30 til 40 kilometer i timen. Det er ikke om å gjøre å bli fortest ferdig, det handler om å sørge for at veien blir brukbar for trafikantene. Det er grådig vanskelig å svare på hvor lang tid man bruker, sier Håkon Toverud i Statens vegvesen.

Vegvesenet har satt ut strø- og brøytejobben til Mesta, som har fått følgende beskjed:

— Brøytingen skal starte etter 2- 3 cm. Det skal være gjennombrøytet innen det når 6- 8 cm.

I tillegg saltes veibanen preventivt, for å hindre at snø og is legger seg.

På de største innfartsårene, E39, E16 og riksvei 555, opererer Statens vegvesen i tillegg med en såkalt barveistrategi, som sier at veibanen skal være helt snøfri innen en viss tid.

Tre til åtte timer

Kommunen har satt ut snøryddingsjobben til selskapene Bergen Bydrift AS og Løvaas Maskin AS. De kommunale veiene i tre er delt inn i tre klasser som brøytes i prioritert rekkefølge. Først busstraseene (klasse 1), deretter atkomstveier til boligfelt (klasse 2) og til slutt andre kommunale atkomstveier (klasse 3).

— Ved stort snøfall kommer vi ikke spesielt fort til klasse 2 og 3-veiene, da har vi som regel mer enn nok med å holde hovedveiene åpne. Når det snør igjen - like etter at vi har vært der - må vi prioritere å kjøre opp igjen hovedveiene før vi tar de andre, sier Øyvind Haga, fagdirektør i Trafikketaten.

Han forteller at det under normale forhold vil det ta rundt tre timer å strø klasse 1-veiene, seks timer for klasse 2, og åtte timer for klasse 3. På det mest hektiske er 52 biler i arbeid samtidig.

Holdes ikke tidsfristene, vanker det bøter på entreprenøren. Men ved ekstraordinære forhold som ekstremnedbør, feilparkerte biler, og spesielle isingsforhold, godtas avvik, opplyser Haga.

- Regn vasker vekk saltet

For øvrig viser han til særegne utfordringer i Bergensområdet.

— Det mest utfordrende med denne værtypen er at det regner i den ene øyeblikket før det klarner opp og fryser på. Når det er strødd kommer det gjerne en ny regnbyge som vasker vekk saltet. En annen utfordring er høydeforskjellene i kommunen. Det snør noen steder mens det regner i sentrum.

Haga er klar på at kommunen har gode varslingsrutiner.

— Vi har inspektører som følger nøye med på værvarslene. Dette gjør de 24 timer i døgnet, 365 dager i året. De har tilgang til meteorologiske data fra forskjellige leverandører. Er det fare for snøfall eller frost er man i tillegg fysisk ute og vurderer situasjonen.