Gratis parkering i p-hus

Parkeringsdirektøren får holde p-hus åpne. Det blir gratis parkering i Klostergarasjen og Bygarasjen.