I august skrev Pentagon et brev til Kongressen om at USA akter å utvide rakettforsvarssamarbeidet og inkludere Norge i MTMD-forumet.

Blir sak i Stortinget

— Hvis Kongressen er informert, er det vanskelig å forstå at Stortinget ikke er informert, sier SVs utenrikspolitiske talsmann, Bård Vegar Solhjell.

— Jeg er bekymret over at en slik prosess har gått så langt, uten at Stortinget er orientert. Det er nødvendig med større åpenhet.

Solhjell vil be forsvarsminister Ine Eriksen Søreide orientere Stortinget om hva forumet er, om det er planer om hvordan Norge skal delta i rakettforsvaret, og om deltagelsen gir bindinger for hva Norge skal bidra med.

Han er klar over vedtakene i NATO, hvor alle støttet etableringen av et rakettforsvar, men legger til:

— Så vidt jeg kjenner til, er det ikke gjort noe vedtak om at vi skal være med i dette forumet. Jeg er ikke kjent med om forumet betyr forpliktesler og ansvar ut over det vi har vedtatt i NATO, sier Solhjell.

Kan bedre luftforsvaret

NUPI-forsker Ståle Ulriksen sier det er «et politisk spørsmål om dette er nødvendig eller ikke.»

— Det er viktig for USA, men er det viktig for Norge? spør han.

Ulriksen sier imidlertid at han er bekymret for manglende luftvernvåpen i Norge, og at rakettforsvaret kan gjøre noe med det:

— Fregattene er for puslete utrustet i dag. De er underutrustet. Om fregattene inngår i et missilforsvar, kan de være i stand til å gi store byer som Oslo og Bergen luftvernbeskyttelse, sier Ulriksen.

Han utelukker ikke at den kaotiske situasjonen i Midt-Østen og krigen i Ukraina kan gjøre det lettere å argumentere for nødvendigheten av et rakettforsvar.

— I tillegg er det ikke bare stater som har høyteknologiske våpen, sier Ulriksen og viser til at Hisbollah har cruiseraketter.