I saltvann unngår ålen kanskje noen av farene som lurer i ferskvann (kraftverk, parasitter og forurensning). Sammen med et høyt fiskepress forklarer det trolig den kraftige nedgangen i ålebestanden ellers i Europa.

I Norge har ål aldri stått høyt i kurs, men ellers i verden er ål i alle livsfaser — glassål, gulål og blankål - en svært populær matfisk. En kunsthistoriker har til og med funnet bevis for at det er ål som serveres i da Vincis berømte maleri «Nattverden». Og det var ål - ikke kalkun - som ble spist da pilegrimene og indianere for første gang delte et måltid.

200 euro per åleyngel

I dag arbeider ca. 25.000 mennesker i åleindustrien bare i Europa. EU-landene har satt inn store ressurser for å bygge opp igjen den europeiske ålebestanden, som har vært jevnt nedadgående i hvert fall siden 1980-tallet.

Japansk ål er en populær ingrediens i sushi, og i Japan arbeider hundrevis av forskere intenst med å drive frem åleyngel i fangenskap. Først da blir det mulig å drive lønnsom oppdrett, vill åleyngel koster nemlig 200 euro pr. stykk.

Frem til ca. 2008 ble det drevet et visst ålefiske for eksport i Norge. Da bestanden gikk dramatisk ned, ble det forbudt å fiske ål her til lands, men en beskjeden forskningskvote ble beholdt. Men selv om ålen var fisket lovlig, fikk de norske fiskerne ikke solgt den rødlistede arten, og de gikk over til å fiske leppefisk.

Flytter yngel

Dagens estimat av den norske ålebestanden bygger på en hundreårig serie med strandnottrekk fra Sørlandet og en ålefelle i vassdraget Imsa. Tall fra Imsa viser en nedgang på 99 prosent i løpet av tre generasjoner (45 år). Men dataene er mangelfulle, og det er høyst usikker hvor mye ål det er i norske farvann.

Et tiltak for å redde bestanden, er såkalt restocking, der store mengder åleyngel flyttes - gjerne flere tusen kilometer - til ålefattige områder. Her risikerer fisk fra kystsonen å havne i intrikate elvesystemer og innsjøer. Vi vet ikke om slik omplassert ål finner veien tilbake til gyteområdet, og dermed er det høyst usikkert om restocking har den ønskede effekten.