Kontor for skjenkesaker ønsker at Radisson-hotellet på Bryggen skal få utvide skjenkearealet sitt til alle fellesområdene.

Slik skal de unngå at gjestene bryter loven når de tar med seg alkohol fra et skjenkeområde til et annet, eller når de tar med seg alkohol fra hotellbaren til hotellrommet.

Når skjenkearealet utvides, trer imidlertid skjenkeregelverket i kraft for de nye områdene også.

Ikke drikke for mye

En gjest kan ikke ta med seg en drink fra baren til hotellrommet, fordi bevillingen på hotellrommene bare gjelder for alkohol i klasse 1 og 2.

Vakter og skjenkekontrollører må også påse at ingen er overstadig beruset på skjenkearealet, eller drikker seg overstadig beruset på hotellrommene.

Ikke drikke på rommet

Dersom et hotellrom har skjenkebevilling, slik som man har gjennom minibarer, er det ikke muligheter for å nyte medbrakt. Dermed bryter i praksis alle hotellgjester som har kjøpt med seg en sekspakning eller en vinflaske fra Vinmonopolet skjenkereglene.

Skjenkesjef i kommunen, Gro Gaarder, bekrefter teorien, men sier dette er noe de må ta stilling til hvis de kommer opp i en slik sak.

— Hittil har det ikke vært en aktuell problemstilling. Men her må man passe på at det er greie forhold for dem som driver, og for dem som kontrollerer.

Det Gaarder viser til er at det vil være svært vanskelig og tidkrevende for hotellvakter og skjenkekontrollører å kontrollere beruselsesnivået til gjester inne på hotellrommene.

Å vise bort hotellgjester som kommer fulle inn i lobbyen, vil også være en svært vanskelig øvelse.

Likhet for loven

Steinar Aagesen skjønner ikke svaret til skjenkesjefen. Den daglige lederen ved Fincken har selv vært i en rekke feide med kommunens kontrollører, og vant for flere år siden en rettssak mot kommunen som ville frata dem skjenkebevillingen.

— Hva mener Gaarder med «greie forhold»? Forskriftene gjelder uansett om man har et hotell eller et utested. Jeg husker den tiden kommunen var så ivrige på å kontrollere oss. Da hadde de fire kontrollører på seksti kvadrat. Nå skal Radisson ha 6000 m² skjenkeareal, pluss rommene. Da snakker vi vel 100 kontrollører fra kommunen, spør han.

Aagesen synes saken strengt tatt er «utrolig morsom».

— Det er jo åpenbart at det kommer drita fulle folk inn i resepsjonen, i fellesarealene, og at de drikker på rommene. Da har de ikke noe der å gjøre.

Forskjellig behandling

Han mener skjenkekontrollørene bør passe seg for å drive med forskjellsbehandling, og «ta noen av aktørene med silkehanskene».

— Skjenkekontrollen har vært veldig natig den siste tiden. Blant annet gikk de inn på Ole Bull under showet til Dagfinn Lyngbø, og skulle kontrollere. Da de ble avvist, fikk Ole Bull en skarp reprimande for å ha hindret kontrollørene å gjøre jobben sin.

Les også:

Han synes det er utidig å gå inn og kontrollere under en forestilling.

— Skal kontrollørene bruke samme virkemidler overfor Radisson-hotellet? Når utesteder tidligere har påpekt at det skjedde flere situasjoner samtidig mens kontrollørene var til stede, og det var vanskelig å ha hele oversikten, har Gaarder svart at utestedet bare må ansette flere vakter. Skal Radisson måtte ansette vakter for å håndtere flere mål med skjenkeareal?

Hypotetiske spørsmål

Skjenkesjef Gro Gaarder skriver selv i en e-post til BT at kommunen skal følge opp alle bevillingene de gir ut.

«De spørsmål som her blir reist er både rimelige og relevante, men vi har ingen erfaringer med hvordan vi vil komme til å behandle saker av den karakter som det blir stilt spørsmål ved. For oss er dette pr. i dag hypotetiske spørsmål. Hvis problemstillingen blir reell, i den forstand at den fremkommer i en fremtidig sak, skal vi på det tidspunkt selvfølgelig foreta de nødvendige undersøkelser slik at vi er sikre på at saken blir behandlet på en riktig måte», skriver hun.

LIKHET FOR LOVEN: Steinar Aagesen, daglig leder ved Fincken, mener alle steder som får skjenkebevilling på et areal blir behandlet likt. Han forventer at kommunen kontrollerer det enorme skjenkearealet til Radisson-hotellet på Bryggen, som er over 6000 kvadratmeter, i tillegg til hotellrommene, dersom de skal kontrollere vanlige utesteder også.
Helge Skodvin (arkiv)