Jannes skader må bli sjekket

Advokat Siren Preto sier at en sakkyndig vurdering av Jannes skader er helt avgjørende for sakens videre fremdrift.