- Så raset gå rett forbi

Hildegunn Hatland og to andre familier i Granvin måtte finne seg tryggere steder å være etter at jordraset feide forbi - og delvis inn i - husene deres.