• BRØT SEG INN: Tyvene brukte under halvannet minutt på å komme seg inn ytterdøren inn i Olav Kyrres gate 22. Derfra skilte bare en glassvegg dem fra verdigjenstandene i Permanentens kinasamling. Seks personer var på treningssenteret vegg i vegg. Før tyvene brøt seg inn, ventet de til to treningskamerater gikk lenger unna. Inne i gangen var to av de tre sensorene sprayet over med en seig masse. Den tredje sensoren var mindre synlig.

Ingen sikring etter forrige innbrudd

Sensorer dekket til. Alarm ute av drift. Folk trente like ved. Inngangen der tyvene kom seg inn, er ikke blitt sikret siden forrige innbrudd.