• MELLOMSTE: - Vi gjør dette fordi vi har sprunget ut fra samme treet, både biologisk og økonomisk, sier Geir Ove Knudsen, mellomste bror FotoKnudsen. FOTO: ØRJAN DEISZ

Lillebrødrene trår til

I 1999 kjøpte Ole Bjørn Knudsen (58) sine to brødre ut av FotoKnudsen. Nå går lillebrødrene inn med frisk kapital for å gi familiebedriften nytt liv.