Siden 1600-tallet har bonden på denne gården hatt navnet Jens eller Anders

Vestlendingen: - Det er med tungt hjerte jeg innser at jeg kanskje er den siste som har dyr her, sier Jens Hauge.