• bybanen ny.jpg

Her går ikke Bybanen

Konsulenter og kommunen har luket ut en rekke alternativer for bybanetrase mot Åsane.