- Dette er en god nyhet

Haukeland Universitetssykehus lover nå å finne en bedre parkeringsordning for langtidspårørende. - Det burde vært slik for lenge siden, sier Harald Nordvik.