Bossbrann ved studenthjem

Kontainer ble forbrenningsovn.