• NATTEVAKT: Den utenlandske sykepleieren gjorde så mange feil på nattskiftet ved Bergen Røde Kors Sykehjem at hjelpepleieren forsøkte å stanse henne. Sykepleieren skal være dypt ulykkelig over det som skjedde. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Forsto ikke norsk, ga feil medisin

En smertepumpe som var gått tom, ble ikke skiftet, en pasient ble feilmedisinert, og tabletter var lagt feil i alle medisindosettene.