Hetland i Hødden

I mange tegninger skildret Audun Hetland sin egen oppvekst i Hødden.