- Prioriterer ikke piggkontroller

Egentlig skal piggene av i dag. Politiet i Bergen sentrum vil likevel ikke ta piggbilister de nærmeste dagene.