Forlovet 11.11.11. Gift 12.12.12.

Selve vielsen begynte naturligvis klokken 12.