• SIDEN 2006: Opposisjonen begrunner mistilliten mot Mæland med at det i tiden siden 2006 har vært fire ulike skolebyråder i Bergen, men kun én byrådsleder som hele tiden har hatt det øverste ansvaret for styringen av Bergen. ARKIVFOTO: Kristian Jacobsen

- De har holdt tilbake informasjon fra bystyret og byens borgere

En samlet opposisjon beskylder byrådet i Bergen for manglende informasjon og hemmelighold om tilstanden til skolebyggene.