Lærdalselvi er en av tre norske lakseelver der den mer skånsomme bruken av surt aluminium (AIS) blir prøvd ut. Tradisjonell behandling med rotenon tar livet av all fisk i elva. Surt aluminium skal drepe parasitten og skåne vertsfisken.

I Lærdalselvi er det prøvd ut en kombinasjon av AIS og noe rotenon i utkanten av elva der det er vanskelig å bruke aluminium. Elva må være smittefri i fem år hvis forsøket skal sies å ha virket.

— Friskmeldingsperioden er alltid nervepirrende. Det skal bare en overlevende parasitt til for at smitten kommer tilbake. Jeg er glad for at NIVA fikk gjennomført behandlingen optimalt, og krysser fingrene for at den har vært vellykket, sier seksjonsleder Raoul Bierach ved Direktoratet for naturforvaltning.

Lærdalselvi er en av Norges mest kjente storlakselver.

I oktober 1996 ble den fryktede lakseparasitten påvist. Året etter ble elva rotenonbehandlet, men infisert fisk hadde unnsluppet, og parasitten ble påvist i 1999. Behandlingen med surt aluminium startet i 2005.