• SLUKKET: Brannvesenet kom raskt til stedet i Straumevegen 206.

Fersk huseier med flaks

Magne Heldal kjøpte nylig huset i Straumeveien 206. Fredag kom brannvesenet på besøk.