• MIDLERTIDIG TILHOLD: Barne-, likestillings- og mangfoldsminister Audun Lysbakken har havnet på midlertidig opphold på C.J. Hambros plass etter at kontorene i Akersgata ble sperret av. – Det er ekstremt viktig at regjeringen er i arbeid igjen. Vi må vise at demokratiet fungerer, sier Lysbakken. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Ny hverdag på Norges Ground Zero

Det er en tid for sjokk og vantro. Og en tid for arbeid og hverdag.