Avslår fritak for merking i Hardanger

Luftfartstilsynet seier nei til at Statnett skal få sleppe å merke luftspennet over Fitjadalen ved Øystese.