• TRANGT: Flere av rettssalene er for små og tilfredsstiller ikke dagens behov.

Utgått på dato

Allerede for tyve år siden var rehabilitering av Tinghuset tema. Siden har ingenting skjedd.