• MEDISIN: En fersk rapport viser at mange LAR-brukere dør mens de er i behandling. Så mange som 1 av 4 dør av overdose, ifølge opplysninger fra helseforetakene. Foto: Jens Sølvberg, Scanpix

Minst 24 LAR-pasienter døde av overdose i fjor

Mer liberalt inntak til rusbehandling og svak oppfølging fra kommunene kan forklare mange dødelige overdoser blant LAR-pasienter.