Fløy rett i høyspentledning

53-åring ligger på intensiven i kveld.