• TAR SELVKRITIKK: -  Jeg ser i ettertid at jeg burde vurdert informasjonsbehovet annerledes med utgangspunkt i NHHs kultur slik at det ble en bedre informasjonsflyt rundt prosessen, sier avtroppende direktør Ole Hope. FOTO: Hommedal, Marit

NHH kritiseres for ledelsesvakuum

Bak en harmonisk overflate har uformelle fora og nettverk hatt mye makt ved NHH. Fortsatt lever deler av administrasjonen i et vakuum.