- Det er min store bekymring at vi ikke greier å rekruttere nye lærere og beholde alle de gode vi har, sier skolesjef i Stavanger, Eli Gundersen.

I oljebyen fortviler rektorer og skoleadministrasjon over at få unge velger lærerutdanning, og at mange forsvinner ut i løpet av studiet eller tidlig i yrkes­livet i skolen. Nå forberedes et tilbud om subsidiert husleie og ­etableringstilskudd til lærere som ønsker å flytte til Stavanger.

Høye boligpriser

- I Bergen utdannes det flere lærere enn i Stavanger. Vi skulle gjerne rekruttert lærere fra ­Bergen til en stavangerskole med store ambisjoner på elevenes vegne, sier Lillian Hjelseth, senior­rådgiver ved Stavanger kommunes personalavdeling.

Fokus på penger og velstand i vår region kan kanskje få unge til å tenke at det ikke er attraktivt nok å bli lærer

Elin Thuen, instituttleder for lærer— utdanning ved Universitetet i Stavanger

Høye boligpriser har til nå hindret rekruttering av lærere fra Bergen og andre steder, ifølge Hjelseth. For tiden er det 17 ­ledige vikariater og faste stillinger i grunnskolen. Noen ungdoms­skoler har annonsert tre ganger etter lærere uten å lykkes. Stavangerskolen sliter særlige med å få tak i allmennlærere med videreutdanning i spesial­pedagogikk og med språkfag.

100.000 i årsbonus

5000 kroner måneden i hus­leietilskudd og 40.000 kroner i etableringstilskudd - 100.000 kroner i bonus på ett år. Det er hva en lærer som vil flytte til Stavanger har i utsikt, dersom kommunen velger å gå for samme tilbud som i år gjelder for førskolelærere og sykepleiere.

En gruppe nedsatt i høst arbeider systematisk for å rekruttere og beholde lærere i kommunen. På nyåret kan det bli vedtatt å utvide førskolelærer- og sykepleiermodellen til også å omfatte grunnskolelærere.

Husleietilskuddet på 5000 kroner måneden gjelder første året i egen tjenestebolig, der den markedsbaserte husleien i dag er på rundt 12.000 kroner. Den som tilsettes må binde seg for minst to år i Stavanger kommune. Det samme gjelder etablerings­tilskuddet.

- Vi har også en velfungerende ordning med tilbud om videreutdanning med delvis fri med lønn. Vår reisestipend­ordning for ­lærere har òg blitt veldig ­populær, sier Lillian Hjelseth.

Lekker til oljebransjen

- Vi vet ikke hvor mange det er, men det er en forståelse av at lærer­yrket i Stavanger blant annet lekker til oljebransjen, der lønnsnivået er høyere. Men vi ­sliter med rekrutteringen også fordi de unge helst vil inn i andre yrker, sier skolesjef Eli Gundersen.

Ved årets opptak greide lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger kun å fylle opp 55 av 80 studieplasser. Ingen av de 55 har sluttet til nå, ifølge leder Elin Thuen ved institutt for grunn­skolelærerutdanning. Men fra tidlig­ere kull har en av tre ­studenter sluttet, gått over til andre studier eller begynt å jobbe.

- Noe av dette skyldes nok at vi har veldig mange helt unge studenter. Hovedgrunnen ­studentene selv oppgir, er at de ser at læreryrket ikke er noe for dem, altså manglende motivasjon. Fokus på penger og velstand i vår region kan kanskje få unge til å tenke at det ikke er attraktivt nok å bli lærer, sier Thuen.

Statoil ønsker lærere

Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil bekrefter at selskapet også rekrutterer lærere, men ikke i stort omfang.

- Generelt er vi svært opptatt av lærere og den betydningen de har for vårt fremtidige kompetansebehov. Vi er derfor blant annet ivrige samarbeidspartnere i Teach First Norway, sier han. Teach First-programmet gir matematikk- og naturfaglærere i Oslo garantert fast stilling etter fullført toårig program, og tilbud om jobbintervju i Statoil.