Trafikkulykke i Os

Kjørte rett i mur og sperret Nesjaryggen.