De siste årene har de to store selskapene av strategiske årsaker strammet inn aktiviteten på ny fornybar energi. Nå prioriteres kjerneaktivitetene. Det betyr mer petroleum for Statoil og mer vannkraft for Statkraft.

At selskapene gjør disse valgene, kan være både forståelig og fornuftig. Problemet er at Norge som nasjon ikke har en finansielt tung pådriver i et fornybart marked som sårt trenger industriell kapital. Det betyr at havvind, jordvarme, karbonfangst og lagring, hydrogen, biodiesel, m.m. overlates til gründere og ildsjelsprosjekter som løper stor risiko for å mislykkes. Listen over bedrifter som har gått konkurs eller avsluttet satsingen på havvind begynner å bli lang.

Mål: Tjene penger

Vi i CMR foreslår at Staten oppretter et nytt teknologinøytralt energiselskap som kalles Greenstat. Målet med selskapet vil være å tjene penger på det grønne skiftet, og utnytte de mulighetene som ligger i overgangen fra fossil energi til fornybar.

Selskapet skal ikke konkurrere med Statoil og Statkraft, men søke muligheter innen områder som ikke dekkes av disse selskapene. Det vil åpne for en ny dynamikk, og regjeringen kan få både nye ideer og løsninger fra en helt ny aktør.

Gjentakelse av suksess

Greenstat-konseptet er testet på ulike miljøer i snart ett år, og tilbakemeldingene er gjennomgående gode. Konklusjonen er at med riktig og tilstrekkelig satsing vil et slikt selskap kunne bli Norges lokomotiv innen ny fornybar energi.

Visjonen er at Greenstat blir en gjentakelse av Statoils suksess, men nå i en fornybar innpakning. Nye løsninger har Norge funnet før. Både i vannkraften og petroleumens tidlige faser var staten en sentral aktør. Det er i dag lett å glemme at Statoil ble stiftet med én ansatt i 1972, og at selskapet brukte 10 år på å gå med overskudd.