Is i kjørebanen

Istapper falt ned i kjørebanen i Holemarktunnelen. Tunnelen er nå ryddet.