Torsdag kom meldingen fra byrådet om at ferdigstillingen av Nattland oppveksttun blir ytterligere ett år forsinket, og ikke vil stå ferdig før i 2017.

Det var en tung beskjed å få for rektor Ole Henry Halleraker og de andre ansatte ved skolen.

— Hadde jeg hatt noen å flå, skulle jeg gjort det, sier rektoren.

Giftig jord og naboklager

Årsaken til forsinkelsene denne gangen er ifølge Bergen kommune underleverandører som ikke har levert det de skal til rett tid. Dette er siste tilskudd i en rekke problemer i prosessen med å rehabilitere Nattland skole.

Først var det problemer med reguleringen, så vanskeligere grunnforhold enn kommunen hadde forutsett. NRK har tidligere omtalt at det under utgravingen ble oppdaget forurenset jord på byggeplassen, som måtte behandles som spesialavfall. Det var også rødlistede planter på området, og avklaringer som måtte gjøres med naboer om høyden på bygget.Etter at byggingen var kommet i gang, kom også nye elevtallsprognoser for området, som tilsier at nybygget kan bli for lite. Brakkene skolen holdt til i, måtte utvides etter bare ett år.

Halleraker forteller at flere av de ansatte bare måtte trekke på skuldrene da de torsdag fikk beskjeden om en ny forsinkelse.

Le eller grine

Likevel får forsinkelsen store konsekvenser for arbeidshverdagen deres. Etter at elever og lærere måtte flytte ut av gamle Nattland skole på grunn av dårlig inneklima, har de vært spredd på flere lokasjoner. Nå er skolen fordelt på fire steder, på det lengste er avstanden syv kilometer mellom avdelingene. Det gjør det slitsomt å jobbe, sier rektoren.

— Vi hadde sett frem til høsten 2016, og tenkte at dette skulle vi klare. Vi skulle oppmuntre hverandre frem til da. Og så blir det plutselig enda ett år å vente, sier Halleraker.

Blant foreldrene er stemningen tilsvarende oppgitt.— Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Det er vanskelig å forstå, men samtidig ikke helt uventet. Det har vært satt frister hele tiden, som kommunen ikke har klart å holde, sier Inger Johanne Skauge, mor og medlem i ledergruppen i foreldrearbeidsutvalget ved skolen.

Hun forteller at hennes datter som går på skolen har holdt til fire forskjellige steder de seks årene hun har vært der. Som forelder kan det være vanskelig å ta inn over seg at et byggeprosjekt kan være så problemfylt.

— Jeg forstår at det kan komme uforutsette ting, og at store prosjekter tar lang tid. Samtidig er det vanskelig å forstå at kommunen ikke kan sette inn noen ekstra ressurser og tenke at denne fristen må de nå. For Nattland har lidd mye, sier Skauge.

- Alt har gått galt

— Det er fortvilende, og jeg skulle ønske det var noe som kunne gjøres slik at vi kunne klare å bli ferdige i tide. Men det er helt umulig, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Hun forstår godt at foreldre, lærere og elever er frustrerte, og lover dem at stemningen er like frustrert på rådhuset.

— Alt som har kunnet gå galt, har gått galt på Nattland skole. Men det er ingen unnskyldning, vi har ansvaret, og vi kan love at vi gjør alt vi kan for å få prosjektet gjennomført, sier hun.

Kommunen har i en tid fulgt opp problemene med underleverandørene, og har nå satt inn forsterkninger for å følge opp prosjektet, sier Røssland.

— Dette vil også få rettslige etterspill, men det hjelper oss ikke nå, sier hun.

Røssland vet foreløpig ikke hvor mye de nye forsinkelsene vil koste kommunen.

- Minimere skaden

Rektor Halleraker sier han ikke legger skyld på kommunen for de nye forsinkelsene.

— Ting som dette kan man ikke gardere seg mot. Man er avhengig av at folk følger kontrakten, og når det ikke skjer, står man der. Det viktige nå er at skadeeffekten blir minimal, og at det tar så lite ekstra tid som mulig, sier han.

Andre forsinkelser

Nattland skole er det skoleprosjektet som har skapt mest problemer for Bergen kommune etter skoleforfallet. Samtidig driver kommunen oppussing på mange andre skoler parallelt, og flere står i kø. Også her er det forsinkelser ut fra de opprinnelige planene.

BA meldte torsdag at også Varden skole blir senere ferdig enn den opprinnelige skulle vært. Røssland understreker imidlertid at grunnen er at kommunen har valgt å rehabilitere hele skolen, ikke bare deler av den.Dette gjør at elevene på Varden må bruke erstatningslokalene som egentlig var tiltenkt elevene på Damsgård skole. Dermed blir oppussingen på Damsgård også noe utsatt.

— Datoene for når de forskjellige skolene skal stå ferdige er ikke absolutte. Og sånn kan det ikke være, sier Røssland.

- Mangler kontroll

Aps Harald Schjelderup mener likevel prosessen med rehabilitering av skoler nå er problematisk.

— Listen over endringer og forsinkelser forteller at byrådet ikke har kontroll med kostnadene. Det kan alltid oppstå forsinkelser med nybygg. Problemet i Bergen er at det skjer med omtrent alle nybygg. Nattland er det verste eksempelet blant skolene, men dette er ikke enestående, sier Schjelderup.

Liv Røssland forsikrer imidlertid om at kommunen har kontroll med kostnadene.

— Vi følger alle prosjekter, og har spisset kompetansen slik at vi nå har en organisasjon som er høyt kompetent på dette området. Dette er Harald Schjelderup som på innpust og utpust snakker ned kommunen, og om han tar mål av seg til å bli byrådsleder så bør han tenke seg om før han gjør det.