Etter et halvt år i jobben, ble en servitør sparket fra restauranten Brazil Charrascaria i Olav Kyrres gate, etter at han angivelig skal ha underslått rundt 2000 kroner. Servitøren har nå saksøkt sin tidligere arbeidsgiver for ugyldig avskjed, og krever både jobben og nesten en halv million kroner i erstatning. Mandag skal saken opp i Bergen tingrett. Servitørens advokat mener motparten bruker ulovlig overvåking som bevis.

— Jeg mener vi må se bort fra disse bildene, både fordi de er ulovlige og fordi de er misvisende. På videobildene kan man ikke se at det tas bort kontanter og det er omtvistet om videobildene er egnet som bevismateriale. Overvåkingen er ikke lovlig og oppfyller ikke kravene gitt i både arbeidsmiljøloven og personvernloven, mener advokat Merete Akerø.

- Kan bruke ulovlig video

Restaurantens forsvarer, Kjell Ola Berg, mener derimot det er uproblematisk å bruke ulovlig overvåking som bevis, og at det finnes flere eksempler der ulovlig videoovervåking har blitt brukt i rettssaker.

— Retten kan nekte bevisførsel hvis bevisene er skaffet til veie på en utilbørlig måte, som det heter i jussen. Dette kan for eksempel være videoopptak filmet over tid, uten at den eller de som har vært filmet var klar over dette. I denne saken var kameraene kjent for de ansatte, så en kan spørre seg hvor krenket man egentlig er, forklarer han.

Akerø er uenig, og mener restauranten har prøvd å presse ut servitøren etter at han som tillitsvalgt varslet om kritikkverdige forhold.

— Hovedregelen er at ulovlig tilegnet bevismateriale ikke kan brukes som bevis. Det skal være et saklig formål med bruk av video, og gjelder ikke overvåking i «Big Brother»-stil, sier hun og henviser til tidligere høyesterettsavgjørelser.

Fikk besøksforbud

BA omtalte i vår den massive overvåkingen de ansatte har opplevd på arbeidsplassen. Ifølge Fellesforbundet, som har overtatt saken på servitørens vegne, har Datatilsynet gitt restauranten kraftig kritikk for ulovlig overvåking, og Arbeidstilsynet har gitt dem hele elleve pålegg. Arild Hamre, distriktssekretær i Fellesforbundet Hordaland, er sjokkert over den brasilianske restaurantens oppførsel.

— Vi har hatt mange saker på behandling av ansatte fra restauranten. Det illustrerer hvordan denne bedriften oppfører seg og at de ikke er interessert i å følge lovverket, sier han.

Det var også en episode der restaurantens eier, Leif Jonny Storemark, møtte opp på Fellesforbundets lokaler og truet en kvinnelig ansatt. Nå har Storemark fått besøksforbud på Folkets Hus, der Fellesforbundet holder til.

— Jeg har vært i bransjen i 25 år og aldri opplevd maken, sier Hamre.

- Forsvarer en skurk

Den brasilianske restauranten eies og drives av ekteparet Leif Jonny og Christiane Storemark. De synes hendelsen på Folkets Hus er overdrevet og mener Fellesforbundet har en agenda mot dem.

— Det var ikke store greiene, og så vidt jeg vet er den saken henlagt. Det virker som om Fellesforbundet er ute etter å ta oss. De forsvarer en skurk. Alle som ser den videoen kan si med sikkerhet at han har tatt penger, mener Leif Jonny Storemark.

De er sikre på at sparkingen var berettiget.

— Vi vet at han har stjålet, og har bevis på video, supplerer Christiane Storemark.