• KRITISERER KYSTVERKET: Advokat Bengt Waldow mener havne- og farvannsloven tolkes feil, når en sier den ikke åpner for å avvise skip av hensyn til akutt luftforurensing. FOTO: Øystein Grutle Haara / JUDICIUM DA

Mener Bergen kan avvise skip ved akutt luftforurensing

Havnevesenet og byrådet mener de ikke kan avvise skip for å begrense luftforurensingen. - Feil tolkning av loven, sier advokat.