• Det gamle styret har gjort en formidabel jobb med det som har vært en veldig kjedelig sak, sier Filip Rygg, påtroppende styreleder for Stiftelsen Betanien Bergen.

Den tidligere KrF-byråden i Bergen gir sin forgjenger ros for oppryddingen etter underslagsskandalen. I går ble det kjent at Christian Hysing-Dahl trekker seg etter 18 år som styreleder, og at Rygg har sagt seg villig til å ta over.

Dømt til fengsel

I februar ble prest og tidligere leder for Stiftelsen Betanien i Bergen, Are Blomhoff, dømt til fengsel i tre år for underslag av over 15 millioner kroner, bedrageri og sexkjøp i utlandet.

Hysing-Dahl og resten av det gamle styret har måttet tåle skarp kritikk, blant annet fra de tillitsvalgte, for sin håndtering av saken. Det gikk mange måneder fra Blomhoff la kortene på bordet til styret anmeldte millionunderslaget til politiet.I en pressemelding skriver Hysing-Dahl at stiftelsen har « vært gjennom vår verste krise noensinne».

«Styrets mål har vært å ta stiftelsen gjennom krisen. Tidligere daglig leder har fått sin dom og det er på tide at nye folk tar seg av gjenoppbyggingen», skriver den avtroppende styrelederen, som har hatt vervet siden 1997.

«Stormen avsluttet»

I etterkant av dommen skrev seks fagforbund, som sammen representerer flertallet av de ansatte, et brev der de ba alle styremedlemmene om å forlate sine plasser.

— Jeg har hele tiden sagt at jeg ønsket å sitte gjennom stormen. Nå er stormen avsluttet ved at Blomhoff fikk sin dom. Da er det riktig at nye koster får slippe til, sier Hysing-Dahl til BT.

— Hvordan blir det å forlate stiftelsen etter 18 år?

— Det er helt riktig å gi seg nå. Nye mennesker bør overta. Styrevervet har ikke vært noe heltidsbeskjeftigelse, men i denne perioden har det vært mye mer jobb enn det opprinnelig var. Det har vært krevende.

Hadde ønsket tilbakebetaling

De tillitsvalgte ble ikke hørt i kravet om at hele styret måtte gå. Svein Jacobsen Veland fortsetter som styremedlem. De andre fem går ut: Styreleder Christian Hysing-Dahl, nestleder Sigmund Kroslid og styremedlemmene Kari Berland, Jon-Erik Bråthen og Nils-Eivind Holmedal.

— Vi tar styrets beslutning til etterretning, men vårt krav om alles avgang blir stående, sier overlege og tillitsvalgt Arne Exner Nakling på vegne av medlemmer fra Den norske legeforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk psykologforening, Fagforbundet, Utdanningsforbundet BUP og Forskerforbundet på Betanien.- I enhver anstendig organisasjon, ville hele styret trukket seg for lenge siden. Dette for at organisasjonen skal få muligheten til å gjenoppbygge tilliten blant pasienter, ansatte og samarbeidspartnere, samt Betaniens omdømme ute, skriver de i en felles pressemelding.

Hysing-Dahl sier at han ville gått av nå, også dersom styret ikke hadde fått all kritikken.

— Men jeg skulle ønske at jeg hadde fått på plass en endelig avtale om tilbakebetaling av mest mulig av de underslåtte midlene, sier Hysing-Dahl.

- En isolert sak

Rygg sier at hans viktigste oppgave blir nettopp å gjenopprette og sikre tilliten til stiftelsen.

— Det må gjøres ved å bruke energien på å utvikle stiftelsen videre. Mye er heldigvis over, og det er falt en dom. Så vil det sikkert være etterdønninger etter denne leie saken som må håndteres. Men det viktigste blir å se fremover.

— Men du skal lede et styre som de tillitsvalgte mener burde sett annerledes ut?

— For å lykkes må vi ha et godt samarbeid med de tillitsvalgte. Det vil jeg gjøre alt jeg kan for å få til, sier Rygg, som først vil bli valgt til sommeren.

Han omtaler underslagsskandalen som «en veldig kjedelig, men også isolert sak».

— Det er lett å glemme at Stiftelsen Betanien Bergen er en stor og viktig organisasjon med svært dyktige ansatte, en faglig sterk ledelse og med mange fornøyde brukere, sier Rygg.

Per Endre Bjørnevik, medlem av Betaniens valgkomité, viser til Ryggs bakgrunn som byråd for skole- og barnehagesektoren og som byutviklingsbyråd.

— Han kjenner godt det politiske miljøet og offentlig administrasjon i Bergen og nasjonalt. Han vil være en god leder for det nye styret, sier Bjørnevik, medlem av Betaniens valgkomité.