• KOBOLTBLÅ: - Denne døren i Masteboden er trolig den originale fra byggeåret, mener bygningsvern- og drifteleder Bjarte Gullachsen og direktør Marianne L. Nielsen, begge i Bymuseet i Bergen. Koboltblått er et sterkt stoff, som er bestandig mot lys, luft, alkalier og de fleste syrer.

Masteboden bygget etter skipsdrama

I 1799 holdt et av de største krigsskipene i den russiske tsarens hær på å forlise utenfor Austevoll da mastene knakk. Dét ble forløpet til byggingen av Masteboden i Sandviken.