Kripos utelukket selvmord

«Mobilen til avdøde borte. Forkaster teorien om selvdrap», skrev Kripos. Politiet i Hordaland gjorde det motsatte.

Publisert Publisert

MONIKA-RAPPORTEN: Arbeidsgruppen som riksadvokat Tor-Aksel Busch opprettet for å granske Monika-saken, la mandag formiddag frem sin rapport. Foto: HÅVARD BJELLAND

 • Ørjan Torheim
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Arbeidsgruppen som ble opprettet av Riksadvokaten for å granske Monika-saken i et såkalt læringsperspektiv, la mandag formiddag frem sin rapport.

[...] man har låst seg i hypotesen om at Monika hadde tatt sitt egen liv

Fra granskningsrapporten

Gruppens mandat har, kort sagt, vært å sjekke hva som gikk galt i etterforskningen av åtte år gamle jentens død.

Allerede før fremleggelsen varslet gruppens leder, førstestatsadvokat Bjørn Soknes, at det ville komme noe som kan oppfattes som kritikk.

Og kritikk er det mye av.

Tenkte selvdrap samme kveld

I vurderingen av etterforskningen, skriver gruppen at teorien om at 8-åringen hadde tatt livet av seg selv, raskt ble en hovedteori.

DOM: førstestatsadvokat Bjørn Soknes har ledet Riksadvokatens granskningsgruppe Foto: Scanpix/Ned Alley

— Allerede samme kveld som Monika ble funnet død, ble det gitt informasjon til etterforsker som skulle ta avhør av mor at det var omstendigheter på åstedet som tilsa at man ikke sto overfor et drap, heter det i gruppens over 30 sider lange rapport.

Politiet henla saken som selvmord, til tross for at selvmord blant barn skjer svært sjelden.

Teorien om selvdrap fremgår ifølge granskningsgruppen også av korrespondanse mellom Kripos og Hordaland politidistrikt.

Les rapporten:

Videre skriver granskerne:

— Politiets hovedteori om selvdrap hadde verken da eller på et senere tidspunkt noe godt bevismessig grunnlag, og denne teorien har i altfor stor grad preget etterforskningen.

— En full drapsetterforskning ville ikke vært ødeleggende for å få bekreftet eller avkreftet teorien om selvdrap. Vår klare oppfatning er at etterforskningsledelsen sin teori om selvdrap virket begrensende på etterforskningen.

Kripos ventet på å bli spurt

Riksadvokatens granskningsgruppe påpeker også at Kripos, som bidro med teknisk kompetanse, ikke ble spurt om såkalt taktisk bistand.

Det vil si hjelp til blant annet avhør og etterforskningsledelse.

Kripos var likevel, den 1. desember i 2011, med på et møte med Hordaland politidistrikt.

Poenget var at Kripos skulle se på saken med «et eksternt blikk», fremgår det av rapporten.

Kripos fikk presentert saken rundt funnet av den døde 8-åringen, og de var også på befaring. Kripos fikk også vite at jentens mobil var vekke.

«Mobilen til avdøde borte. Forkaster teorien om selvdrap»

Det ble aldri laget noen rapport fra møtet. I et internt notat oppsummerte Kripos med at etterforskningen er på god vei, men fortsatt i en tidlig fase - og at mange arbeidsoppgaver og viktige analyser gjenstår.

I dette Kripos-notatet sto det også:

«Mobilen til avdøde borte. Forkaster teorien om selvdrap.»

Ifølge granskningsrapporten ventet Kripos å bli kontaktet av Hordaland politidistrikt igjen, med en anmodning om taktisk bistand. Men den anmodningen kom altså aldri.

«Noe» skjedde

I sine avlsuttende merknader, etter 31 sider, er det hovedteorien om åtteåringens mulige selvdrap som får gjennomgå.

Gruppen påpeker at ingen, før varsleren i Monika-saken kom på banen, stilte spørsmålet:

Var det riktig å legge til grunn at 8 år gamle Monika tok sitt eget liv?

— Hvordan kunne en gruppe mennesker, som hver på sine områder hadde en tilfredsstillende kompetanse til å utgjøre et godt etterforskningsteam, unngå å se at den teorien som preget store deler av etterforskningen sannsynligvis var feil? Hvordan kunne dette skje uten at heller ikke noen på «utsiden» at teamet reagerte, skriver granskerne.

- Uforståelig

Om ledelsen og organiseringen av etterforskningen, skriver gruppen at flere etterforskningsskritt og spor burde vært fulgt opp.

 • At hengingen ikke ble rekonstruert, betegner gruppen som «uforståelig».
  Og videre:
 • Trusselmeldinger (mot mor, BTs anm.) ble ikke fulgt opp.
 • Facebook-sporet burde vært fulgt opp med rettsanmodning. Påtalejurist avgjorde at sporet ikke skulle følges videre.
 • Mangelfull oppfølging av tre vitner som hadde informasjon om ukjente personer i nærområdet i det aktuelle tidsrom.
 • Undersøkelser knyttet til mors tidligere samboer er mangelfulle med tanke på den informasjonen politiet allerede hadde fått i første avhør av mor samme dag som Monika ble funnet død (alibisjekk).
 • Flere spor burde vært sikret på åstedet, og det burde vært gjort ytterligere tekniske undersøkelser der. Øvrige rom i huset burde vært undersøkt grundigere, ikke minst da det kom frem at det var stjålet smykker, påpeker granskerne.
  Arbeidsgruppen trekker frem at det lå «mye potensiale i saken som politet og påtalemyndigheten valgte å ikke benytte seg av».

- Ingen som hadde erfaring

Også etterforskningsplaner og ordre om etterforskning var mangelfull og fraværende, konkluderer Riksadvokatens arbeidsgruppe.

«Arbeidsgruppen kan ikke se at det ble utarbeidet etterforskningsplaner eller gitt etterforskningsordre på noe tidspunkt», heter det i rapporten.

Gruppen peker på at den tekniske kompetansen blant etterforskerne var god, og at politifaglig etterforskningsleder hadde erfaring fra etterforskning av flere drap.

Han gikk imidlertid av med pensjon med noen måneder senere, og var pensjonert da saken ble påtaleavgjort i august 2012.

NESTEN TO ÅR: Monika-saken ble henlagt som selvmord etter nesten to år. I etterkant er det satt i gang en rekke undersøkelser av politiets håndtering av saken. Foto: PRIVAT

HUSET: Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død i sitt eget hjem på Berge i Sund, 14. november 2011. Hun ble funnet med et belte rundt halsen. Saken ble henlagt som selvmord etter nesten to år. Foto: Rune Sævig

Men i etterforskningsgruppen — som hovedsakelig var etterforskere fra Sotra, Øygarden og Askøy lensmannsdistrikt - har granskerne ikke funnet noen erfarne drapsetterforskere.

Tvert imot:

— Av etterforskere [...] som Arbeidsgruppen snakket med, var det ingen som hadde erfaring med etterforskning av drap med kjent eller ukjent gjerningsmann.

- Forsøk på å manipulere mor

I tillegg var det en rekke omstendigheter ved åstedet som politiet ikke fant noen forklaring på - som at et vindu i ytterdøren var knust.

Som BT har skrevet, har Kripos rekonstruert at en hånd uten problemer kunne låse opp døren gjennom hullet.

Arbeidsgruppen kommer også inn på det avsluttende avhøret av Monikas mor.

De reagerer sterkt på at moren i dette avhøret ble presentert for opplysninger, blant annet politiets konklusjon om at noe straffbart ikke hadde skjedd, og mener at politiets argumentasjon for selvdrap ikke hadde tilstrekkelig grunnlag i sakens beviser.

Gruppen kan heller ikke se noe poeng med avhøret i etterforskningssammenheng. Granskerne sier seg enig med eks-Kriposetterforsker Asbjørn Hansen, som har sagt at avhøret fremstår «som et forsøk på å manipulere … [mor] til å være enig i at Monika har begått selvmord».

— Arbeidsgruppen deler Hansens vurderinger, slås det kort fast i rapporten.

Teori: At mor fingerte innbrudd

Granskerne trekker også frem en annen teori de har fått kjennskap til gjennom sin gransking av etterforskningen: Nemlig hvorvidt Monikas mor selv skulle ha arrangert innbruddet i leiligheten for å skjule et eventuelt selvmord.

Dette ble hun ikke avhørt om, fastslår granskingen, og arbeidsgruppen peker på at flere etterforskningsskritt ikke støtter en slik teori.

I et underkapittel om mangler ved de tekniske undersøkelsene - både undersøkelser av spor og gjenstander og andre åstedsundersøkelser - peker granskerne på missforståelser og manglende kommunikasjon.

- Ikke felles forståelse

Men de trekker også frem dette:

— Noen av manglene, og de senere valgene, bærer preg av at man har låst seg i hypotesen om at Monika hadde tatt sitt egen liv, og at mor senere arrangerte innbruddet.

Gruppen mener det manglet «noen» som fulgte opp og sørget for å sluttføre de ulike arbeidsoppgavene som ble satt i gang.

— Etterforskningsgruppen fikk ikke en felles forståelse av saken, dens bevistemaer og status, heter det i rapporten.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent
BT anbefaler

Tipsene strømmer inn etter at professor fortalte om kjærlighetssvindel

Tipsflom til Åsted Norge-redaksjonen og politiet.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

 1. Helleveien stengt: – Det er store mengder vann

 2. Byråden skulle sykle hjem etter pressemøtet. Det endte med knust skulder.

 3. – Laila Bertheussen hadde en giftig og mektig heiagjeng. Den har iallfall ikke bremset henne.

 4. Kommunen sier nei til milliardprosjektet. Nå krever utbygger at staten griper inn.

 5. Sjukeheimstilsett koronasmitta

 6. Sylvi Listhaug vil sensurere en film hun ikke har sett. Hun burde ha lært.