• MONIKA-RAPPORTEN: Arbeidsgruppen som riksadvokat Tor-Aksel Busch opprettet for å granske Monika-saken, la mandag formiddag frem sin rapport. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Kripos utelukket selvmord

«Mobilen til avdøde borte. Forkaster teorien om selvdrap», skrev Kripos. Politiet i Hordaland gjorde det motsatte.