Nok en rømming

Nok et oppdrettsanlegg melder om rømt laks.