Advarer mot glatte veier

Nattefrosten har foreløpig ikke skapt store problemer for trafikken i Bergen, men Statens vegvesen ber bilistene være oppmerksomme.