• (1/2)
    brann fra luften3.jpg FOTO: VOSS POLITI

Sivilforsvaret planla øvelse lik brannen

Sivilforsvaret hadde planlagt en identisk øvelse med brann, tog og Hallingskeid stasjon. I går opplevde de store problemer da den virkelige hendelsen inntraff.