Påkjørt på Lindås

Verken fører eller fornærmede ville snakke med politiet.