— Menns holdninger til kjønnsroller samsvarer i stor grad med hvilken rolle deres egen mor hadde da de vokste opp, sier førsteamanuensis Aline Bütikofer ved Norges Handelshøyskole til forskning.no.

Hun har forsket på hvilke mekanismer som spiller inn for kvinners deltakelse i arbeidslivet, og hvilken innflytelse oppfatninger rundt kjønnsroller har.

— Menn som vokste opp med en mor som jobbet, vil ikke selv mislike at kona deres arbeider. Det vil igjen gjøre det mer attraktivt for kvinner å gå ut i arbeidslivet, for å tiltrekke seg disse mennene, mener Bütikofer.

Hun mener barnehagesatsingen til den rødgrønne regjeringen kan ha vært et fornuftig tiltak.

— Satsingen var god politikk dersom en vil at menn i fremtiden skal være positive til kvinner i arbeid, sier hun.

Hun tror at det om bare noen tiår ikke vil være slik at menn reagerer negativt på at konen tjener mer enn dem.